EBOOK HINDI

Vilom Shabd ( विलोम शब्द ) In Hindi ( Antonyms )

Vilom Shabd ( विलोम शब्द ) परिभाषा —उल्टा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की है—शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा, जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं अर्थात् संज्ञा काविलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण,क्रिया का विलोम क्रिया पद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषणहोता है। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं, वे ये हैं –

उपसर्ग जोड़कर (Vilom Shabd)

 • ‘अ’ उपसर्ग जोड़कर- सभ्य-असभ्य, न्याय-अन्याय, लौकिक- अलौकिक, हिंसा-अहिंसा, सामान्य-असामान्य।
 • ‘अप’ उपसर्ग जोड़कर-यश-अपयश, उत्कर्ष-अपकर्ष, मान- अपमान, कीर्ति-अपकीर्ति।
 • अन्’ उपसर्ग जोड़कर–अंगीकार-अनंगीकार, उत्तरित-अनुत्तरित, अस्तित्व-अनस्तित्व, अभिज्ञ-अनभिज्ञ।
 • ‘निस्, निश्, निष्’ उपसर्ग जोड़कर- पाप-निष्पाप, सक्रिय- निष्क्रिय, सशुल्क-निःशुल्क, सचेष्ट-निश्चेष्ट, तेज-निस्तेज।
 • ‘निर्’ उपसर्ग द्वारा अभिमान-निरभिमान, सापेक्ष-निरपेक्ष, आदर- निरादर, सामिष-निरामिष, सलज्ज-निर्लज्ज।
 • वि’ उपसर्ग जोड़कर-सम्मुख-विमुख, राग-विराग, देश-विदेश, योजन-वियोजन।
 • ‘प्रति’ उपसर्ग से जोड़कर-आगामी-प्रतिगामी, वादी-प्रतिवादी, घात-प्रतिघात, रूप-प्रतिरूप, आगमन-प्रत्यागमन।
 • ‘दुर’ उपसर्ग जोड़कर-सुबोध-दुर्बोध, सुव्यवस्थित-दुर्व्यवस्थित । सज्जन-दुर्जन।
 • ‘दुस्’ उपसर्ग जोड़कर-सत्कर्म-दुष्कर्म, सच्चरित्र-दुश्चरित्र। |
 • ‘कु’ उपसर्ग जोड़कर- सुपात्र-कुपात्र, सुपुत्र-कुपुत्र, सुपाच्य- कुपाच्य, सन्मार्ग-कुमार्ग।

(क) उपसर्ग परिवर्तन द्वारा-आदान-प्रदान, सुलभ- दुर्लभ, आयात-निर्यात, संयोग-वियोग।

(ख) लिंग परिवर्तन द्वारा-राजा-रानी, भाई-बहन, वर- कन्या, माता-पिता, नर-नारी, लड़का-लड़की।

(ग) प्रत्ययवत् प्रयुक्त शब्द-परिवर्तन द्वारा- केंद्राभिगामी-केंद्रापसारी, गतिवान-गतिहीन।

(घ) नञ् द्वारा-सभ्य-असभ्य, संभव-असंभव, लौकिक- अलौकिक, आदि-अनादि।

(ङ) भित्र शब्द द्वारा-लाभ-हानि, कटु-मधु, गुरु-लघु, मूक-वाचाला

राजा का विलोम शब्द रानी

शब्द विलोम शब्द(Vilom Shabd)
अंत अनंत
अखाद्य खाद्य
अचर चर
अचल चल
अज्ञान ज्ञान
अनचाह चाह
अनर्थ अर्थ
अनागत आगत
अनाचार आचार
अनार्य आर्य
अनावश्यक आवश्यक
अनास्था आस्था
अनिच्छा इच्छा
अनिष्ट इष्ट
अनुचित उचित
अनुज अग्रज
अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण
अनुदार उदार
अनुपयुक्त उपयुक्त
अनुपयोगी उपयोगी
अनुपस्थित उपस्थित
अनेकता एकता
अनैक्य ऐक्य
अनैच्छिक ऐच्छिक
अपकार उपकार
अपकीर्ति कीर्ति
अमीर गरीब
अवज्ञा आज्ञा
अवनति उन्नति
आज कल
इष्ट अनिष्ट
उतार चढ़ाव
उदय अस्त
ऊँचा नीचा
ऊसर उर्वरा
कृपा कोप
गरीब अमीर
गर्म ठंडा
घटाव जोड़
घृणा प्रेम
चढ़ाव उतार
चोटी एड़ी
जय पराजय
ज्येष्ठ कनिष्ठ
थल जल
दक्षिण उत्तर
दयालु कठोर
दोष गुण
धरा गगन
नास्तिक आस्तिक
निकृष्ट उत्कृष्ट
निराशा आशा
निराहार आहार
निर्यात आयात
नीच ऊँच
न्यून अधिक
परलोक इहलोक
पराजय जय
पराजय जय
पराया अपना
परिश्रमी आलसी
पाताल आकाश
प्रकट गुप्त
प्रकाश अंधकार
प्रतिकूल अनुकूल
प्रसन्नता खेद
प्रेम घृणा
बढ़ना घटना
बहुत थोड़ा
बहुमुखी एकमुखी
बाहर भीतर
मंद तीव्र
मधुर कटु
मधुर कर्कश
मरण जीवन
महान तुच्छ
मीठा कड़वा
मोटा पतला
यथार्थ आदर्श
राजतंत्र गणतंत्र
रात दिन
वज्र कुसुम
विकर्षण आकर्षण
विक्रय क्रय
विचलित दृढ़
विष अमृत
वृद्ध तरुण
व्यय आय
शांत उग्र
शीत उष्ण
सच झूठ
सज्जन दुर्जन
सनाथ अनाथ
सपूत कपूत
सबल दुर्बल
सरल कठिन
साधु चोर
सीधा उल्टा
सूखा गीला
स्थिर चंचल
  1. 500+ Vilom Shabd ( विलोम शब्द ) In Hindi के उदाहरण
 1. रात – दिन
 2. अमृत – विष
 3. अथ – इति
 4. अन्धकार – प्रकाश
 5. अल्पायु – दीर्घायु
 6. इच्छा – अनिच्छ।
 7. उत्कर्ष – अपकर्ष
 8. अनुराग – विराग
 9. आदि – अंत
 10. आगामी – गत
 11. उत्थान – पतन
 12. आग्रह – दुराग्रह
 13. एकता – अनेकता
 14. अनुज – अग्रज
 15. आकर्षण – विकर्षण
 16. उद्यमी – आलसी
 17. अधिक – न्यून
 18. आदान – प्रदान
 19. उर्वर – ऊसर
 20. एक – अनेक
 21. आलस्य – स्फूर्ति
 22. अर्थ – अनर्थ
 23. उधार – नगद
 24. उपस्थित – अनुपस्थित
 25. अतिवृष्टि – अनावृष्टि
 26. उत्कृष्ट – निकृष्ट
 27. उत्तम – अधम
 28. आदर्श – यथार्थ
 29. आय – व्यय
 30. स्वाधीन – पराधीन
 31. आहार – निराहार
 32. दाता – याचक
 33. खेद – प्रसन्नता
 34. गुप्त – प्रकट
 35. प्रत्यक्ष – परोक्ष
 36. घृणा – प्रेम
 37. सजीव – निर्जीव
 38. सुगंध – दुर्गन्ध
 39. मौखिक – लिखित
 40. संक्षेप – विस्तार
 41. घात – प्रतिघात
 42. निंदा – स्तुति
 43. मितव्यय – अपव्यय
 44. सरस – नीरस
 45. सौभाग्य – दुर्भाग्य
 46. मोक्ष – बंधन
 47. कृतज्ञ – कृतघ्न
 48. क्रय – विक्रय
 49. दुर्लभ – सुलभ
 50. निरक्षर – साक्षर
 51. नूतन – पुरातन
 52. बंधन – मुक्ति
 53. ठोस – तरल
 54. यश – अपयश
 55. सगुण – निर्गुण
 56. मूक – वाचाल
 57. रुग्ण – स्वस्थ
 58. रक्षक – भक्षक
 59. वरदान – अभिशाप
 60. शुष्क – आर्द्र
 61. हर्ष – शोक
 62. क्षणिक – शाश्वत
 63. विधि – निषेध
 64. विधवा – सधवा
 65. शयन – जागरण
 66. शीत – उष्ण
 67. सक्रिय – निष्क्रय
 68. सफल – असफल
 69. सज्जन – दुर्जन
 70. शुभ – अशुभ
 71. संतोष – असंतोष
 72. आतुर – शांत
 73. आगामी – विगत
 74. आरोह – अवरोह
 75. आचार – अनाचार
 76. आदत्त – प्रदत्त
 77. आदर – अनादर
 78. उचित – अनुचित
 79. आरम्भ – अंत
 80. आह्वान – विसर्जन
 81. आवृत – अनावृत
 82. आकर्ष – विकर्ष
 83. आद्र – शुष्क
 84. आच्छादित – अनाछ्दित
 85. आहार – अनाहार
 86. आशा – निराशा
 87. आधुनिक – प्राचीन
 88. आशीर्वाद – अभिशाप
 89. आसक्त – अनाशक्त
 90. आगमन – गमन
 91. आध्यात्मिक – भौतिक
 92. आस्था – अनास्था
 93. इच्छा – अनिच्छा
 94. इहलोक – परलोक
 95. ईश्वर – अनीश्वर
 96. ईर्ष्या – प्रेम
 97. उत्कर्ष – अपकर्ष
 98. उषा – संध्या
 99. उग्र – सौम्य
 100. उदार – अनुदार
 101. उपकार – अपकार
 102. उन्नति – अवनति
 103. उपयुक्त – अनुपयुक्त
 104. उपाय – निरुपाय
 105. एकांगी – सर्वांगीण
 106. ओखली – मूसल
 107. ओछा – गंभीर
 108. ओज – ओजहीन
 109. ओजस्विता – ओजहीनता
 110. ओजस्वी – ओजहीन
 111. ओट – प्रकट
 112. ओढ़ना – बिछाना
 113. ओतप्रोत – विलग
 114. औगत – सुगत
 115. औद्योगिक – अनौद्योगिक
 116. औपचारिक – औपचारिक
 117. औपचारिकता – अनौपचारिकता
 118. औघर – सुघर
 119. औंधा – सीधा
 120. औंधाना – सीधा करना
 121. औचक – अक्सर
 122. औचित्य – अनुचित्य
 123. औचक – नियमित
 124. औरत – मर्द
 125. औलाद – वालिद
 126. औवल – आखिर
 127. औहाती – विधवा
 128. कनिष्ठ – ज्येष्ठ
 129. कृष – स्थूल
 130. कृष्ण – शुक्ल
 131. ग्रामीण – शहरी
 132. छली – निश्चल
 133. छूत – अछूत
 134. जल – थल
 135. जन्म – मृत्यु
 136. जंगली – पालतू
 137. दयालु – निर्दयी
 138. धीर – अधीर
 139. नख – शिख
 140. निंदा – प्रशंसा
 141. पक्ष – विपक्ष
 142. पूर्ण – अपूर्ण
 143. परकीया – स्वकीया
 144. भद्र – अभद्र
 145. भाव – अभाव
 146. राग – विराग
 147. चल – अचल
 148. जटिल – सरल
 149. निर्मल – मलिन
 150. नस्वर अनश्वर –
 151. प्रभु – दास
 152. बाढ़ – सूखा
 153. मानव – दानव
 154. मिलन – विछोह
 155. रहित – सहित
 156. रात्री – दिवस
 157. लोभ – संतोष
 158. विपन्न – संपन्न
 159. विशुद्ध – दूषित
 160. विरोध – समर्थन
 161. शकुन – अपशकुन
 162. सामिष – निरामिष
 163. सूक्ष्म – स्थूल
 164. हास्य – रुदन
 165. तरुण – वृद्ध
 166. पंडित – मूर्ख
 167. पतिव्रता – कुलटा
 168. भूत – भविष्य
 169. मनुष्यता – पशुता
 170. मिथ्या – सत्य
 171. योगी – भोगी
 172. अग्नि – जल
 173. अनाथ – सनाथ
 174. अर्पण – ग्रहण
 175. अथ – इति
 176. अस्त – उदय
 177. अगम – सुगम
 178. अपेक्षा – उपेक्षा
 179. अकाल – सुकाल
 180. आयात – निर्यात
 181. असली – नकली
 182. अज्ञ – विज्ञ
 183. अमर – मर्त्य
 184. अधम – उत्तम
 185. आगामी – विगत
 186. आश्रित – अनाश्रित
 187. आरंभ – अंत
 188. आच्छादित – अनाच्छादित
 189. उषा – सौम्य
 190. उत्तीर्ण – अनुतीर्ण
 191. उपयुक्त – अनुपयुक्त
 192. ऋजु – कुटिल
 193. ऋणी – उऋण
 194. एकांगी – सर्वागीण
 195. ऐश्वर्य – दारिद्य
 196. कंकाल – शरीर
 197. कंगला – खुशहाल
 198. कंजूस – दानी
 199. कंटक – पुष्प
 200. कंठस्थ – विस्मरण
 201. कंपन – स्थिर
 202. कई – एक
 203. कगार – मँझधार
 204. कटरा – कटरी
 205. कटुता – मधुरता
 206. कटुक्ति – सूक्ति
 207. कट्टर – उदार
 208. कठिन – सरल
 209. कठोर – कोमल
 210. कड़वा – मीठा
 211. कथन – चुप्पी
 212. कथ्य – अकथ्य
 213. कद्रदान – नाकद्र
 214. कनिष्ठ – वरिष्ठ
 215. कपट – निष्कपट
 216. कपाल – पद
 217. कड़ा – मुलायम
 218. कड़ाह – कड़ाही
 219. कम – ज्यादा
 220. कमखर्च – खर्चीला
 221. कमीना – भला
 222. करतल – पदतल
 223. करार – बेकरार
 224. कपूत – सपूत
 225. कबूलना – नकारना
 226. कर्ज़दार – महाजन
 227. कर्ण कटु – कर्ण प्रिय
 228. कर्मशाला – विश्रामशाला
 229. कर्मशील – कर्महीन
 230. कलंक – निष्कलंक
 231. कलकल – शांत
 232. करीना – बेढंग
 233. करुण – निष्ठुर
 234. कृश – स्थूल
 235. ग्राम्य – शिष्ट
 236. गजब – सामान्य
 237. गठित – अगठित
 238. गठियाना – खोलना
 239. गठीला – ढीला
 240. गड़ना – निकलना
 241. गड़बड़ – सही
 242. गड्मड – सिलसिलेवार
 243. गंधाहारक – गंधदायक
 244. गंधीला – सुगन्धित
 245. गंभीर – सहज
 246. गँवई – शहरी
 247. गँवाना – पाना
 248. गँवार – शहरी ,होशियार
 249. गणतंत्र – राजतंत्र
 250. गणनीय – अगणित
 251. गण्य – नगण्य
 252. गत – आगत
 253. गति – अगति
 254. गतिमान – स्थिर
 255. गतिरोध – निर्विरोध
 256. ग़दर – शांति
 257. घंटा – घंटी
 258. घंटा – पल
 259. घटती – बढती
 260. घटाना – बढ़ाना
 261. घटाव – जोड़
 262. घटित – अघटित
 263. घनिष्ठ – बहिरंग
 264. घनेरा – नगण्य
 265. घमंडी – विनयी
 266. घमासान – सामान्य
 267. घाटी – पर्वत
 268. घायल – दुरुस्त
 269. घात – प्रतिघात
 270. घमंड – विनय
 271. घोषित – अघोषित
 272. रचना – विनाश
 273. रत – विरत
 274. राजतंत्र – प्रजातंत्र
 275. रिक्त – पूर्ण
 276. रंगीन – रंगहीन
 277. लोभी – संतोषी
 278. लेन – देन
 279. लौह – स्वर्ण
 280. वन – मरू
 281. विरह – मिलन
 282. विशालकाय – लघुकाय
 283. विश्वास – संदेह
 284. शासक – शासित
 285. शुचि – अशुचि
 286. शोषण – पोषण
 287. समास – व्यास
 288. सम्पद – विपद
 289. स्थावर – जंगम
 290. स्वकीया – परकीय
 291. सांगत – असंगत
 292. संत – असंत
 293. संश्लिष्ट – विश्लिष्ट
 294. वृष्टि – अनाविष्टि
 295. विवाद – निर्णय
 296. विशिष्ट – साधारण
 297. विस्तार – संक्षेप
 298. श्वेत – श्याम
 299. सदाशय – दुराशय
 300. सपूत – कपूत
 301. समाज – व्यक्ति
 302. ससीम – असीम
 303. संकीर्ण – उदार
 304. सूक्षम – स्थूल
 305. क्षम – अक्षम
 306. क्षर – अक्षर
 307. सुगम – दुर्गम
 308. सुभग – दुर्भग
 309. क्षुद्र – महान
 310. श्रव्य – दृश्य
 311. लघु – गुरु
 312. लौकिक – अलौकिक
 313. लिप्त – अलिप्त
 314. लुप्त – व्यक्त
 315. वसंत – पतझड़
 316. वाद – प्रतिवाद
 317. वास्तविक – अवास्तविक
 318. विकास – पतन
 319. विवादास्पद – निर्विवाद
 320. विनय – अविनय
 321. वृद्ध – बालक
 322. विश्वास – अविश्वास
 323. विषम – सम
 324. वीर – कायर
 325. विवेक – अविवेक
 326. विश्लेषण – संश्लेषण
 327. विजय – पराजय
 328. विस्मरण – स्मरण
 329. व्यावाहारिक – अव्यावाहारिक
 330. विमुख – सन्मुख
 331. वृहत – लघु
 332. वीरान – आबाद
 333. विस्तृत – संक्षिप्त
 334. वैतनिक – अवैतनिक
 335. व्यक्त – अव्यक्त
 336. श्रांत – अश्रांत
 337. व्यर्थ – सार्थक
 338. व्यय – आय
 339. व्यष्टि – समष्टि
 340. विद्या – अविद्या
 341. विरत – निरत
 342. विष – अमृत
 343. विशेष – सामान्य
 344. विपत्ति – संपत्ति
 345. विभक्त – अविभक्त
 346. विदुषी – अज्ञानी
 347. विद्वान – मूर्ख
 348. विशुद्ध – अशुद्ध
 349. वृद्धि – हास्र
 350. वादी – प्रतिवादी
 351. वैमनस्य – सौमनस्य
 352. विरागी – रागी
 353. विरोध – अवरोध
 354. शक्तिशाली – शक्तिहीन
 355. शिष्य – गुरु
 356. शत्रु – मित्र
 357. शुभ – तरल
 358. शिव – अशिव
 359. श्रीगणेश – इतिश्री
 360. श्रध्दा – अश्रधा
 361. सभ्यता – बर्बरता
 362. संगत – असंगत
 363. संतुष्ट – असंतुष्ट
 364. सम – विषम
 365. सर्द – गर्म
 366. सत – असत
 367. सफल – विफल
 368. सचेत – अचेत
 369. सच्चरित – दुश्चरित
 370. सुकर – दुष्कर
 371. सहयोगी – प्रतियोगी
 372. सजल – निर्जल
 373. सित – असित
 374. संतोष – संतोष
 375. स्वामी – सेवक
 376. सुधा – गरल
 377. सुरक्षित – असुरक्षित
 378. सृष्टि – संहार
 379. संकल्प – विकल्प
 380. संधि – विग्रह
 381. संयोग – वियोग
 382. सामायिक – असामयिक
 383. स्पृश्य – अस्पृश्य
 384. स्पष्ट – अस्पष्ट
 385. सुस्त – चुस्त
 386. सम्बद्ध – असम्बद्ध
 387. स्वधर्म – विधर्म
 388. साहसी – कायर
 389. सुविधा – असुविधा
 390. स्वदेश – विदेश
 391. स्वजाति – विजाती
 392. सकाम – निष्काम
 393. सुकर्म – कुकर्म
 394. सुख – दुःख
 395. सुन्दर – कुरूप
 396. सबाध – निर्बाध
 397. संग्रह – त्याग
 398. संगठन – विघटन
 399. सरल – क्लिष्ट
 400. सत्कार – तिरस्कार
 401. साक्षर – निरक्षर
 402. सापेक्ष – निरपेक्ष
 403. सद्वृत – दुवृत
 404. सदाचार – दुराचार
 405. स्वीकृति – अस्वीकृति
 406. सौन्दर्य – कुरूपता
 407. स्वाभाविक – अस्वाभाविक
 408. सखा – शत्रु
 409. सवीकार – निर्विकार
 410. सुलभ – दुर्लभ
 411. समस्या – समाधान
 412. संकोच – असंकोच
 413. अल्पायु – दीर्घायु
 414. सुसंगति – कुसंगति
 415. सात्विक – तामसिक
 416. सदाचारी – कदाचारी
 417. सुपरिणाम – दुष्परिणाम
 418. सन्मार्ग – कुमार्ग
 419. स्वच्छ – मलिन
 420. सार्थक – निरर्थक
 421. साकार – निराकार
 422. सुपात्र – कुपात्र
 423. सुपथ – कुपथ
 424. सुशील – दुशील
 425. सहज – कठिन
 426. साहस – साहसहीन
 427. स्थूल – सूक्ष्म
 428. सुलझाव – उलझाव
 429. संग – असंग
 430. सुर – असुर
 431. साधु – असाधु
 432. सत्य – असत्य
 433. सुमति – कुमति
 434. सदय – निर्दय
 435. संकीर्ण – उदार
 436. सुकृति – दुष्कृति
 437. सूना – भरा
 438. सुदूर – अदूर
 439. सभय – निर्भय
 440. सुबह – शाम
 441. सच – झूठ
 442. सुबुद्धि – कुबुद्धि
 443. हार – जीत
 444. हिंसा – अहिंसा
 445. हित – अहित
 446. हस्व – दीर्घ
 447. क्षणिक – शास्वत
 448. क्षम्य – अक्षम्य
 449. क्षमा – दंड
 450. लम्पट – सदाचारी
 451. लम्ब – आधार
 452. लम्बा – ठिगना
 453. लम्बाई – चौड़ाई
 454. लंबित – त्वरित
 455. लम्बोदरा – छोटा
 456. लकीर – बिंदु
 457. लक्षण – कुलक्षण
 458. लक्ष्णा – अभिधा
 459. लक्षित – अलक्षित
 460. लक्षितार्थ – अभिधार्थ
 461. लक्ष्य – अलक्ष्य
 462. लखपति – खाकपति
 463. लगभग – पूरा
 464. लगातार – रुक रूककर
 465. लगाना – हटाना
 466. लगाव – हटाना
 467. लगाव – दुराव
 468. लडखडाना – संभालना
 469. लड़ना – मिलना
 470. लड़ाई – सुलह
 471. लड़ाका – सद्भावी
 472. लड़ाना – मिलाना
 473. लतखोर – भला
 474. लताड़ना – थपराना
 475. लतिका – पौधा
 476. लथपथ – सूखा
 477. लताड़ – प्यार
 478. लदाई – उतराई
 479. लफंगा – भला शरीफ़
 480. लहँगा – साड़ी
 481. लबालब – खाली
 482. लब्ध – अनुपलब्ध
 483. लब्धप्रतिष्ठित – छिन्नप्रतिष्ठ
 484. लग्न – कुलग्न
 485. लघु – दीर्घ
 486. लघुता – बड़प्पन
 487. लघुशंका – दीर्घशंका
 488. लचक – कठोरता
 489. लचीला – कठोर
 490. लचीलापन – कड़ापन
 491. लजीला – निर्लज्ज
 492. लज्जित – बेशर्म
 493. लटकना – उठना
 494. लटपट – सही
 495. लड़की – लड़का
 496. लम्हा – घंटा
 497. लय – बेलय
 498. लयात्मक – अलायात्मक
 499. लरजना – थिरना
 500. ललकना – विलगना

You May Like This:-

जरुर पढ़ें :- दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल है या ebook की आपको आवश्यकता है तो आप निचे comment कर सकते है. आपको किसी परीक्षा की जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप comment कर सकते है. हमारा post अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ share करे और उनकी सहायता करे.

Disclaimer :- Freenotes.in does not claim this book, neither made nor examined. We simply giving the connection effectively accessible on web. In the event that any way it abuses the law or has any issues then sympathetically mail us.

Wait for code!

About the author

admin

Leave a Comment